Scroll Top
Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Op grond van de informatie dienen dan ook geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben de op deze website vermelde informatie zo nauwkeurig, betrouwbaar en volledig mogelijk weergegeven. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie niet correct en/of verouderd is. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens.

Maatschap db-adviseurs kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van derden op de website van Maatschap db-adviseurs worden niet door Maatschap db-adviseurs gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Maatschap db-adviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Maatschap db-adviseurs.

Cookies
Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Op grond van de informatie dienen dan ook geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben de op deze website vermelde informatie zo nauwkeurig, betrouwbaar en volledig mogelijk weergegeven. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie niet correct en/of verouderd is. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens.

Maatschap db-adviseurs kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van derden op de website van Maatschap db-adviseurs worden niet door Maatschap db-adviseurs gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Maatschap db-adviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Maatschap db-adviseurs.