Scroll Top
Estate planning
Estate planning
Een uitbreiding van financiële planning

Estate planning is een uitbreiding van de financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generatie(s). Wij zijn gespecialiseerd in estate planning en zijn aangesloten bij het Register Estate Planners. Hierdoor zijn wij bekwaam in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschapsplanning, huwelijk, scheiding en bedrijfsopvolging.

Estate planning
Een uitbreiding van financiële planning

Estate planning is een uitbreiding van de financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generatie(s). Wij zijn gespecialiseerd in estate planning en zijn aangesloten bij het Register Estate Planners. Hierdoor zijn wij bekwaam in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschapsplanning, huwelijk, scheiding en bedrijfsopvolging.

Onze estate planning werkzaamheden omvatten onder meer:
  • Schenking
  • Vermogensoverheveling
  • Schenk- en erfbelasting
Schenk- en erfbelasting

De overdracht van een bedrijf is een bijzondere vorm van vermogensoverheveling. Je bent volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting tot een waarde van een miljoen euro. Een zorgvuldige planning is vereist om aan de voorwaarden van die regeling te voldoen. De waardering speelt daar vanzelfsprekend een rol in, maar ook uw testament, huwelijkse voorwaarden en een eventuele firma-akte.

Banner Arno
Banner Arno
Schenk- en erfbelasting

De overdracht van een bedrijf is een bijzondere vorm van vermogensoverheveling. Je bent volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting tot een waarde van een miljoen euro. Een zorgvuldige planning is vereist om aan de voorwaarden van die regeling te voldoen. De waardering speelt daar vanzelfsprekend een rol in, maar ook uw testament, huwelijkse voorwaarden en een eventuele firma-akte.

Schenking

Er zijn twee verschillende momenten waarop vermogen overgedragen kan worden: tijdens leven en bij overlijden. Tijdens leven is schenking de bekendste vorm van vermogensoverdracht. Door het opstellen van een schenkingsplan kunnen vrijstellingen en tariefvoordelen optimaal worden benut, zodat het schenken toch vaak voordelig is.

Vermogensoverheveling

Bij overlijden vindt vermogensoverheveling plaats via een testament. Het is belangrijk om bij een testament goed te worden geïnformeerd over zaken als erfbelasting en inkomstenbelasting. Er zijn namelijk veel verschillende soorten testamenten, waarbij het van belang is om op het meest geschikte testament uit te komen voor uw specifieke situatie.

Testament en levenstestament

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na overlijden. Echter, tijdens het leven kunnen er ook situaties ontstaan, waarbij het fijn is als er van te voren nagedacht is over wie bepaalde beslissingen voor u mag nemen. In een levenstestament laat u vastleggen wie uw persoonlijke, medische en financiële zaken voor u mag regelen op het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent. U neemt daarmee de regie in handen over diverse belangrijke zaken die zich nog tijdens uw leven kunnen voordoen. Wij kunnen u hierin adviseren, waarna de notaris een testament en/of levenstestament voor u kan opstellen.